Lataa...

Sopimusehdot
1. ASIAKKUUS Gym42 Oy (jäljempänä Gym42) asiakkaita ovat kaikki kertakortteja, kuukausilatauksia ostaneet tai voimassa olevan palvelusopimuksen lunastaneet 12 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Gym42:ssa sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Gym42:lla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. ASIAKASTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Asiakkaalle luovutetaan käyttöön todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste, avainkortti. Avainkorttia on aina käytettävä lukijassa salilla vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Gym42:n henkilökunnalle. Avainkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta.
Gym42 tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti.
Avainkorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Avainkortin käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista teknisesti, tai kuvallisen henkilökortin esittämistä sitä pyydettäessä. Avainkortti maksaa aina hinnastossa esitetyn hinnan tai on osana jäsenyyttä, avainkorttissa ei ole panttia.

3. PALVELUMAKSU Asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu palvelumaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Palvelumaksu veloitetaan kerran kuukaudessa joko 5. tai 20. päivä.

4. TARJOTTAVAT PALVELUT Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Gym42:n palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5. ASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden, tai toistaiseksi. Palvelusopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikainen sopimus jatkuu aina toistaiseksi voimassa olevana – ellei sen päättymisestä erikseen sovita. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa aloituspäivästä niin kauan kun asiakas tai Gym42 irtisanoo sopimuksen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa kun sopimuksen mukainen vähimmäissopimuskausi on päättynyt. Asiakkuuden voi tarvittaessa jäädyttää, siirtää tai irtisanoa. Kaikissa em. tapauksissa asiakas varaa vastaanotosta ajan tarvittavien kaavakkeiden kirjoittamista varten.

6. TAUOTTAMINEN Asiakas, joka jostakin syystä ei pysty kuntoilemaan tietyn kauden aikana, voi saada tätä kautta vastaavan pidennyksen maksamaansa kuntoiluaikaan nk. ”tauottamisen” avulla. Tauottamista koskeva toivomus tulee esittää kirjallisena (sähköposti)  ja hyväksyä Gym42:n toimesta ennen taukoa. Asiakkuuden tauottaminen ei voi tapahtua koskaan jälkikäteen. Tauko alkaa aina seuraavan kalenterikuun alusta. Tauottamisen vähimmäiskesto on yksi kuukausi ja enimmäiskesto on 6 kuukautta, ellei erikseen sovita pitemmästä tauosta. Palvelusopimuksen maksut keskeytyvät tauottamisen ajaksi. Tauottamisen yhteydessä asiakkaan tulee esittää alustava päivämäärä maksujen uudelleenaloittamiselle. Asiakkaan tulee lisäksi ilmoittaa Gym42:lle mikäli tämä arvio osoittautuu virheelliseksi. Sopimuksen tauottaminen ei lyhennä asiakkaan sopimuskautta, vaan asiakas sitoutuu aina maksamaan määräaikaisesti voimassa olevan sopimuksen mukaiset maksut täysimääräisesti.

7. ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN Jos sopimuksessa on sitova määräaikaisjakso, niin sen jälkeen sopimus on mahdollista irtisanoa.  Irtisanomista varten varataan aika ja Gym42:n edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi. Asiakkuuden voi päättää ennen irtisanomisaikaa, ilman irtisanomisseurauksia, ainoastaan mikäli asiakas muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle tai mikäli lääkäri määrää asiakkaalle pysyvän liikuntakiellon (todennetaan aina lääkärintodistuksella). Paikkakunnalta pysyvästi pois muuttaessa sopimuksen irtisanomisaika on kuluvan kuukauden loppuun.

Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa tämä sopimus ainoastaan kirjallisesti. Liikuntaoikeus päättyy kuluvan kuun loppuun tai ennalta sovittuun päivään. Mikäli asiakas haluaa jostain muusta syystä, kuin pysyvä muutto pois paikkakunnalta tai lääkärin määräämä pysyvä liikuntakielto, päättää sopimuksen ennen edellä mainittuja irtisanomisaikoja, edellyttää tämä aina määräaikaisten sopimusten ollessa kyseessä lisäkorvauksen suorittamista käytetyiltä kuukausilta sopimuskauden laatimisesta laskien (erotus normaaliin sopimukseen per kuukausi. Asiakkaaksi liityttäessä saavutettu mahdollinen liittymisetu tulee kuitenkin maksaa irtisanomisen yhteydessä aina, ellei määräaikainen asiakkuus ole jatkunut jo yli ensimmäisen irtisanomismahdollisuuden (minimikeston verran).

8. PALVELUSOPIMUKSEN MAKSU, SEPA-SUORAVELOITUS TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT. Palvelusopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä tai laskutetaan joko kuun 5. tai 20. päivä. Sovitun kuukausihinnan edellytys on maksaminen laskulla, e-laskulla tai sepa suoraveloituksella. Mikäli maksu sepa suoraveloituksella tai e-laskulla ei onnistu, Gym42 lähettää laskun ja pidättää oikeuden periä muistutusmaksun. Jos sovittua maksua ei makseta muistutuksen jälkeen, Gym42 siirtää saatavan perintään. Asiakas sitoutuu huolehtimaan, että sopimuksessa mainitulla tilillä on riittävästi katetta jokaisen kuukauden sovittuna veloituspäivänä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen toistaiseksi näiden sopimusehtojen myötä. Uusi tiedoksianto annetaan ainoastaan, mikäli esim. maksupäivässä, maksusummassa tai maksutavassa tapahtuu muutoksia. Maksun tulee tapahtua jokaisen kuukauden sovittuna päivänä ja tämä maksu kattaa kuluvan kalenterikuukauden.

9. HINNANMUUTOKSET Määräaikaisten Sepa suoraveloituksella tai laskulla laskutettavien palvelusopimusten hinta on kiinteä ensimmäisten sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen, ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Gym42 voi korottaa tai laskea asiakkuus-sopimuksen hintaa. Gym42 ilmoittaa muutoksista Gym42:n ilmoitustaululla, www-sivuilla  tai sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Gym42:n käyttöön. Ennalta maksetun palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Gym42 on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Lyhyemmän sopimuskauden voi muuttaa pidemmäksi, mutta pitempää sopimuskautta ei voi lyhentää. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

10. MAKSUT JA VASTUU Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus salin palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Gym42 tulkitsee asiakkaan rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Gym42:lla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista. Väärinkäytöksissä veloitetaan koko sopimuskaudelta sopimusten välinen hintaero.

12. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET Gym42 pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia.
Gym42 ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla ja www-sivuillaan. Gym42 pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Gym42 varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

13. SÄÄNNÖT
Esitä avainkorttisi aina salille saapuessasi / käytä magneettikortinlukijaa. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
Asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja – ole kohtelias
Tupakointi, kiellettyjen aineiden, alkoholituotteiden, huumeiden, dopingaineiden tai muiden päihdeaineiden käyttö tai hallussapito ei ole sallittua salin tiloissa.
Jos asiakas vaurioittaa salin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
Asiakkaan tulee käyttää vain korkillista juomapulloa.
Asiakkaan sotkiessa tiloja esimerkiksi magnesiumilla, tulee hänen itse myös siivota jälkensä
Ulkojalkineissa liikkuminen salilla on ehdottomasti kiellettyä.
Asiakkaan tulee palauttaa välineet, painot ja tangot aina alkuperäisille paikoilleen.
Asiakkaan tulee sammuttaa tai laittaa puhelin äänettömälle saapuessaan salin tiloihin – jos puhelin laitetaan lokerikkoon on sen oltava aina äänettömällä tai sammutettuna.
Asiakas voi varata ryhmälikuntatunnille paikan vain itselleen. Varauksen voi tehdä paikan päällä ennen tunnin alkua tai ennalta verkkovarausjärjestelmän kautta.
Asiakas on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Asiakkaan tulee seurata henkilökunnan ohjeita. Gym42 ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Gym42n tiloissa tai sen alueella.
Mikäli asiakas ei noudata asiakassääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus tauottaa määräajaksi tai perua kokonaan.
Gym42 ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

Gym42 ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Gym42:n tuottamiin palveluihin vaarantamatta omaa tai toisten terveyttä.

14. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Savonlinnan käräjäoikeudessa.
Savonlinnassa 1.1.2020